Komunikat w sprawie zmian koncesji OPC, OPZ i WPC.

ZALGAZ GOSTOMSCY J.G.E. SP.JAWNA z siedzibą Bronowo Zalesie 65a, gmina Stara Biała 09-411 Biała k/Płocka, niniejszym oświadcza, iż w dniu 9 stycznia 2017 roku, działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 22 lipca 2016 roku o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1165 ze zm.) złożył w Urzędzie Regulacji Energetyki wnioski o zmianę posiadanych koncesji na obrót paliwami ciekłymi (OPC), obrót paliwami ciekłymi z zagranicą (OPZ) oraz na wytwarzanie paliw ciekłych (WPC) w celu dostosowania posiadanych koncesji do nowej definicji paliw ciekłych. Złożenie przedmiotowych wniosków powoduje, że posiadane przez Spółkę koncesje zachowują ważność. Poniżej udostępniamy Państwu kopie pierwszych stron przedmiotowych wniosków wraz z potwierdzeniem ich złożenia na biurze podawczym Urzędu Regulacji Energetyki.

 

 

Załączniki:

1 x Wniosek o zmianę koncesji 

1 x Rodzaje paliw ciekłych będących przedmiotem obrotu i dystrybucji

 

Published on